Tematikák

Retorika

A retorika a nyilvános beszéd tudománya. Segít minket akkor, ha több ember előtt kell gondolatainkat, érveinket bemutatni, amikor véleményünket kell érthető és testreszabott formában előadnunk. Hasznos lehet vállalati környezetben csakúgy, mint oktatási szituációkban, vagy nyilvános szerepléseken, de egy kisebb csoport meggyőzésekor sem jön rosszul. Ez a képzés abban nyújt segítséget, hogy a résztvevő képes legyen saját előadói stílusát felépíteni, tudatosan kezelni a retorikai eszköztárat.

Meggyőzés

Meggyőzni valamiről a kommunikációban résztvevő másik felet – munkatársat, vezetőt, projekttársakat, beszállítókat. Felkelteni és fenntartani a figyelmét azzal a témával kapcsolatban, ahol el szeretnénk modani neki valamit. Felépíteni az üzenetet, hogy az ne csak adat szinten, hanem érzelmileg is megérintse a másikat. Felmérni, felismerni a másik érzelmi állípotát, energiaszintjét, és úgy kommnikálni, hogy ne csak elmondjam, hanem meg is érkezzen. Testre szabni az érvelést, és felépíteni a meggyőzést. Ennek a képzésnek ez a célja.

Protokoll

A jó megjelenés egy fél üzleti siker. Ahogyan megjelenek a szociális térben, ahogyan felmérem az adott csoport tagjainak igényeit, ahogyan adaptálódom a csoport igényeihez, az nagyban meghatározza az eredményességemet is. Ez a képzés abban nyújt segítséget, hogy rálássunk a személyközi kommunikáció sablonjaira. Foglalkozunk protokollal, professzionális üzleti magatartaással, testbeszéddel és egyéb metakommunikációs eszközökkel. Mindezt azért, hogy a résztvevő képes legyen a neki fontos környezetben jó benyomást tenni, és megkönnyíteni ezzel saját sikeres működését.

Kommunikációs alapok

A hatékony kommunikáció alapfeltétele, hogy a kommunikáció tartalmi és kapcsolati szintjét, valamint a verbális és non-verbális csatornákat egyaránt ismerjük és azokat adekvát módon működtessük. Az eredményes kommunikációhoz nem elegendő az eszközök és technikák ismerete és alkalmazása, azt az ön-és társismeretbe beágyazottan, a kommunikációs partnerek valós megértésén keresztül komplex módon kell szemlélni és alkalmazni. A tréning e komplex alkalmazásra készít fel: foglalkozunk a kommunikáció kapcsolati aspektusaival, az információtorzulással és kezelési eszközeivel, az eltérő személyiségtípusok kommunikációs jellemzőivel, a kommunikációs zavarokkal és feloldási lehetőségeivel, a partnerségen alapuló nyílt és tiszta kommunikáció eszköztárával. A tréning hozzájárul a résztvevők kommunikációs tudatosságának növeléséhez.

Munka és magánélet egyensúlya

A képzés célja, hogy a résztvevők felismerjék és megtalálják a kiegyensúlyozott munka-magánélet egyensúlyhoz tartó utat. A tréning az élet minden fontos területére kitér: munka, család, szerelmi élet, baráti kapcsolatok, intimitás, stb. A felismeréshez számos érdekes kérdőívet és tesztet alkalmazunk.

Játszmák a munkahelyen

A munkahelyi játszmák károsak, negatív hatással vannak az egyén, a csapat és az egész vállalat eredményességére, az interperszonális és szervezeti kapcsolatokra, a teljesítményre, az együttműködés minőségére. Miért lépünk mindig bele az ismerős, ám a végén fájdalmas helyzetekbe? Miért siklik félre a kommunikáció? Hogyan kezeljük a munkahelyi játszmákat? Honnan vehetjük észre, hogy be akarnak húzni vagy már egy játszma szereplőiként a kellős közepén vagyunk? Hogyan léphetünk ki belőle? Meg lehet egyáltalán előzni? A tréning során foglalkozunk az egyéni, csapat- és szervezeti szintű - munkahelyi - játszma helyzetekkel, azok megelőzésével, kezelésével. A tréning rávilágít és segítséget ad, hogyan tudjuk a peer és a vezető-beosztott kapcsolatainkat játszmamentesen menedzselni. Ezáltal hogyan tudunk egyénileg és csapatszinten autonóm módon működni.

Networking

A sikeres és hatékony munkavégzéshez gyakran segítség ha a munkatárs nem csak ismeri azokat a kollegákat, akikkel együtt kell dolgoznia, de jó kapcsolatot is ápol velük. Gyorsítja az információáramlást, növeli a bizalmat és elősegíti a gyors döntéshozást. De kivel kell jó kapcsolatot ápolni? Hogyan ápolok jó kapcsolatot? A kapcsolatépítés az csak nekem jó, vagy a szervezetnek is? A jó kapcsolat vajon megegyezik a szervezeti működési utak kikerülésével? Miért tartana velem bárki jó kapcsolatot? Mi a különbség a törtető törleszkedés és a tudatos kapcsolatitőke építés között? Ez a képzés ezekre a kérdésekre ad választ.

Stresszkezelés

A képzés célja, hogy a résztvevők meg- és ez által felismerjék a stressz számukra releváns forrásait, saját -stresszorra adott- reakcióikat és olyan technikákat sajátítsanak el, melyek a mindennapjaikban felhasználhatóak A tréning folyamán olyan teszteket is segítségül hívunk, melyek képesek megmutatni, a stressz mértékét, bemutatják a résztvevőknek saját megküzdési stratégiáit, legyenek azok helyesek, agy fejlesztendők.

Problémamegoldás De Bono Módszerrel

A problémák gyors és hatékony megoldását gyakran nehezítik a vitapartnerek eltérő érvei, értékrendjei, szempontjai. Az időt és energiát rabló, gyakran a legjobb megoldás nélkül záródó vitatkozás helyett De Bono 6 gondolkodó kalap módszere olyan eszközt ad a vezetők és a csapatok kezébe, amely lehetővé teszi, hogy a jó döntések megszületéséhez szükséges összes szempontot figyelembe vehessék, és a döntési időt nagyban lerövidítve számukra a legjobb döntést hozhassák. A tréning során a 6 gondolkodó kalap módszerének - a párhuzamos gondolkodás - bemutatásával és begyakorlásával a résztvevők egy újabb gondolkodási módot sajátíthatnak el. Sorra vesszük a gondolkodási síkokat: a tényeket, az ellenvetéseket, az érzéseinket, tudatosítjuk az előnyöket, teret engedünk a kreativitásnak, keretbe foglalva – facilitálva – a gondolkodási síkokat.

Asszertivitás fejlesztése

A képzés célja, hogy a résztvevők könnyebben és hatékonyabban kommunikáljanak környezetükkel, az asszertiv kommunikáció módszertanának köszönhetően képesek legyenek elsimítani kommunikációs gócokat akár főnök-beosztott, akár kolléga-kolléga viszonylatban.

Személyes Hatékonyság és Együttműködés

„Másokhoz az út önmagunkon keresztül vezet.” A képzés célja, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek önmagukhoz, ezáltal minőségibb kapcsolatokat, hatékonyabb együttműködést tudjanak kialakítani a környezetükkel, csapatukban. A programban helyet kapott az önismeret, a jellegzetes személyiségjegyek (egyéni és csapatszinten), az önfejlesztés és motiváció témaköre. Dolgozunk a résztvevők jövőképével, céljaival és az ahhoz szükséges erőforrások mozgósításával. A képzés célja a pozitív önkép, az egyéni erősségek és a másik elfogadásában rejlő együttműködési lehetőségek tudatosítása, ennek kapcsán az eredményes egyéni működési és együttműködési stratégiák kialakítása. Ezek birtokában a csapat együttműködésének, konfliktuskezelési potenciáljának javítása, a csapaton belüli és szervezeti szintű szinergia létrehozása.

Hatékony és eredményes meeting vezetése

A munkahelyi megbszélések szükségessége megkérdőjelezhetetlen, azonban azok eredményessége nagy mértékben függ a helyes, szakszerű előkészítéstől megtartástól és utánkövetéstől. Kiemelt figyelmet kell fordítani az előkészítésre, a pontos címzetti kör, téma és cél meghatárzosára, melyet a fókusz megtartásával kell végig vinni a találkozó során. Minden megbeszélés értéke a zárás és utankövetés fázisában realizálódik. Gondos előkészítés mellett is adódhatnak váratlan helyzetek, menet közbeni kihívások melyekre alternatívákkal, bevethető eszköztárral kell készülni.

Prezentációtechnika és vizualizáció alapszinten

A tréning célja, hogy a résztvevők alapszinten elsajátítsák egy prezentáció előkészítésének, tervezésének és előadásának legalapvetőbb és legfontosabb folyamatait: A képzés célja, hogy a résztvevők a saját mindenkori előadásuk célcsoportjának megfelelő prezentációk készítéséhez minden alapinformációt megkapjanak, és hogy a résztvevők hatékonyan tudják használni a vizuális médiát (flipchart, pinboard, projektorok).

Prezentációtechnika haladó prezentáció médiás eszközökkel

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a különböző prezentációk során használt médiaeszközöket, és képesek legyenek hatékonyan alkalmazni ezeket az adott helyzetnek megfelelően. Fontos szempont, hogy a résztvevők előadásai érthető és tömör formában kell kivitelezésre kerüljenek.

Tárgyalástechnika

Egy nagy szervezetben, sok munkatárssal, vásárlóval és beszállítóval együtt dolgozva rendszeresen kerülünk olyan helyzetbe, ahol egyrészt képesnek kell lennünk az érdekeinket érvényesíteni. Másfelől pedig nem lényegtelen, hogy mindeközben a kapcsolat hogyan alakul a tárgyalópartnerünkkel. Ez a képzés arról szól, hogy hogyan építem fel, tudatosítom a saját céljaimat, és hogyan érvényesítem azokat úgy, hogy felmérem a tárgyalópartnerem igényeit is, és partnerből kezelem.

Vezetői visszajelzés, értékelés

A vezetői lét egyik kulcseleme a visszajelző beszélgetés. Hozzájárul a munkatársak fejlődéséhez és fejlesztéséhez, támogatja a belső motiváció létrejöttét, ezáltal az elköteleződést. A tréning során foglalkozunk az eredményes visszajelző beszélgetés tartalmi és kapcsolati elemeivel: a beszélgetés fókuszával és struktúrájával, a felkészüléssel és a megtartásával, a kommunikációs eszközeivel, a lehetséges buktatókkal, azok megelőzésével vagy kezelésével, a résztvevő felek közötti egyenrangú partneri kapcsolat kialakítását és fenntartását, valamint a fejlődés iránti elköteleződést és a belső motiváció felkeltését támogató technikákkal.

Konfliktuskezelés

Nagy szervezetben az érdekérvényesítés sohasem súrlódásmentes, és annak érdekében, hogy tartósan, eredményesen, és élhető hangulatban tudjuk munkánkat végezni, képeseknek kell lennünk arra, hogy a társosztályokkal felmerülő konfliktusokat érdemben tudjuk rendezni. Ez a képzés abban nyújt támogatást, hogy képesek legyünk felismerni saját igényeinket egy konfliktusos helyzetben, és ne katasztrófaként tekintsünk a szituációra, hanem egy fejlődési pontként, aminek kezelésével gördülékenyebb lesz a közös munka.

Oktatóképzés / train the trainer

A cél, hogy a résztvevők megértsék, melyek a tudásátadás alapvető jellemzői és feltételei. Továbbá cél hogy elsajátítsanak alapvető prezentációs technikákat és fejlesszék prezentációs készségeiket, képesek legyenek a képzések nem szakmai jellegű oldalára is odafigyelve tudatosan támogatni a hallgatóságot, képesek legyenek a hallgatóság igényeinek megfelelően oktatni. A résztvevők egymás előadói-oktatói alkalmasságát is megfigyelik a tréningsorozat folyamán, így a fejlődési folyamatban nemcsak a tréner benyomásai számítanak.

Ügyfélkezelés képzés műszaki szakembereknek

Műszaki területen dolgozva jogos elvárás a munkatársakkal szemben, hogy erős adatorientációval, folyamatszemlélettel és pontosságra való hajlammal rendelkezzen. Ugyanennél az attitűdnél a kapcsolatok jelentőssége és a kommunikáció kapcsolatteremtő ereje kevéssé jelenik meg hangsúlyosan. Ami pedig egy ügyféllel való kapcsolattartásnál kifejezetten jelenthet előnyt. Ennél a képzésnél foglalkozunk az értékesítéssel kapcsolatos sztereotípiákkal, formálunk ügyfélkapcsolati attitűdöt, és áttekintjük, hogy valójában mi – és főleg, hogy mi nem -egy értékesítő dolga. Felfedezzük a munkatársakban már meglévő értékeket, és átforgatjuk őket oda, hogy hogyan lehet ezeket a cég számára is hasznossá tenni egy ügyfélkapcsolati folyamatban. Érintjük a kommunikációs alapokat – úgy telefonosat, mint személyeset - , egy minimális protokolt, és a cég vásárlóinak minimális igényeit.

Értékesítés

Az értékesítés meglátásom szerint alkatsport, de tudatos fejlesztéssel bárki el tud odáig jutni, hogy eredményesen el tudja látni ezt a munkakört. Ennél a képzéssel foglalkozunk az értékesítési folyamattal. Ezen belül a felkészüléssel – miből, mikor, hogyan készülök fel -, a hangulatkeltés elemeivel – hogyan csökkentem le az érzelmi távolságot magam és a vásárló között, illetve, hogyan teremtek platformot. Külön foglalkozunk az igényfelméréssel és a kérdéstechnikával – mennyire fontos a kérdések használata, és milyen típusú kérdéseket, mikor használok. Hangsúlyos rész a meggyőzés és az érvelés. Kis kitérőt tartunk a meggyőzés és a manipuláció közti nagyon is releváns különbségnél. A folyamat során érintjük a kifogáskezelést , és a zárást. Foglalkozunk egy kicsit személységtipológiával, mert fontos megismerni önnön erősségeinket, csakúgy, mint a vásárlóink igényeit. A gyakorlatoknál érintjük a tárgyalási stratégiákat és az ügyfél működésénél megjelenő játszmákat. A gyakorlatokat videókamerával rögzítjük, hogy a feldolgozás könnyebben és maradandóbban beépüljön.

Szerepjáték alapú együttműködésfejlesztés

A szerepjáték lényege, hogy egy mesélő által, keretként megalkotott fantázia világban a résztvevők maguk választhatják saját szereplőjük karakterét (lehetnek varázslók, harcosok, közvetítők, technikai guruk, stb.). És bár a karakter tulajdonságai (személyiségét, speciális képességeit, a küldetéshez kapcsolódó attitűdjét), is szabadon választhatók, a tapasztalatok alapján a résztvevők még sem lépnek ki önmagukból, így a játék során megnyilvánul, hogyan állank egy feladat végrehajtásához, hogyan kommunikálnak másokkal, mik segítik vagy akadályozzák a másokkal való együttműködést. A játék mindig egyedi, mivel a résztvevők kapcsolódása, cselekvései dinamikusan alakítják a történetet. A szereplők a mesélő által keretben tartott környezetben, a küldetésük elérésének érdekében oldanak meg különböző feladatokat akár közösen, akár egyénileg.

A mese

A módszer lényege, hogy a résztvevők számára egy olyan képzeletben megjeleníthető („lemesélhető”) világot alkotunk meg a szervezeti környezet és a képzési igény értelmezése alapján, amelyben a küldetés megoldásához a résztvevők készségeinek magas szintű kihasználására van szükség. A mese szerepe az eszközben, hogy a környezet segít eltávolodni a mindennapi szerepektől – pl.: főkök, beosztott, projektben együttműködő – és segít felfedezni azokat a viselkedési éd döntéshozatali mintákat, amik valójában jellemeznek minket. Ide olyan helyzeteket építünk be, amelyek strukturálisan analógok azokkal a tipikus munkahelyi helyzetekkel, amelyekre vonatkozóan jó lenne, ha a résztvevők fejlődnének, amelyekben ők maguk fejlődni szeretnének. Ezt a blokkot (kb. 3-4 órás) a mesélő vezeti, a résztvevők fotelekben ülve, fantáziájukat elengedve alakítják, és élik meg karaktereiket.

A feldolgozás

A szerepjátékot követően a virtuális világban történt eseményeket és azok tapasztalatait dolgozzuk fel egy újabb 4 órás blokkban. A feldolgozást szakember vezeti a szakmai minőség magasan tartása és a mélyebb felismerések megfogalmazása érdekében. A feldolgozás legfőbb szempontjai: Szerepek és azok megvalósítása (kapott, választott, vágyott szerepek) Küldetés teljesítése (stratégia alkotás, célra tartás, időgazdálkodás) Proaktivitás a szociális helyzetekben Együttműködés és kommunikáció a jelen lévő, illetve a történetbe „bemesélt” szereplőkkel A virtuális tapasztalatok átfordítása az életbeli helyzetekre analógiák, viselkedési mintázatok mentén. A megbízáskor megfogalmazott igényekhez igazodó egyéb szempontok.

Minősített képzéseink:

Prezentáció és előadás-technikai alapok


E-001807/2018/D001

Hatékony kommunikáció alapjai


E-001807/2018/D002

Tárgyalástechnika alapjai


E-001807/2018/D003